C e s t a   v e v e r k y

Kdo jsem

O mně

Oheň v mém srdci

  Jmenuji se Miroslava Prekslová. A protože mám ráda lidi, jsem od svých 19-ti let zdravotní sestřička. Mé povolání je i mým posláním, i mým koníčkem - pomáhat lidem.
Ráda vzpomínám na své začátky, kdy jsem pracovala jako 17-ti letá žákyňka zdravotní školy na praxi v domově důchodců.

Moje cesta a knihy
  Dění mezi nebem a zemí jsem cítila již v dětství. Způsob pomoci lidem se léty a zkušenostmi měnil. Nejdříve jsem ale začala sama u sebe, abych se mohla k lidem více přiblížit. Mým koníčkem se stala numerologie. I když jsem prošla kurzem, nejvíce jsem se naučila znát lidi podle datumu narození ve svém okolí.

Práce s dětmi
  Začala jsem pracovat s dětmi, udělala jsem pro ně již několik kurzů, kde se děti učily malovat mandalky, poznávat barvy a jejich význam, a dětem i mne se to velmi líbilo, užily jsme si spousty legrace, a proto se chci dětem věnovat více, podrobnosti ZDE

  Každý ma svou cestu, někdo delší, někdo kratší, někdo jednodušší, někdo složitější, ale každý má právo vybrat si tu svou jedinečnou cestu; a ta moje, to je Cesta veverky..

Numerologie

Každý jsme narozen v určité konstelaci hvězd

Tak nejprve pár slov od mé oblíbené spisovatelky, numeroložky Robin Steinové( z knihy Numerologie - čísla lásky ):
"Zamysleli jste se někdy nad tím, co k sobě lidi přitahuje? Nebo proč dva lidé setrvávají ve vztahu, který je nejen nešťastný, ale leckdy i krutý a ponižující?
Kolikrát se díváte na vztahy svých přátel a nejde vám na rozum, jak se dokáží vyrovnat s návyky a jednáním svého partnera? Bez velkých úvah je vám jasné, že vy byste podobnou situaci a takové trápení snášet nedokázali. Nejspíš si řeknete, že vy byste si s takovým člověkem především vůbec nezačínali. A pokud přece jen, zaručeně byste se s ním rozešli, jakmile by vyvstaly problémy.
Jen se podívejte na své vlastní vztahy, minulé, současné. Přitahuje vás vždy ta "správná" osoba, nebo spíš určitý " typ" osoby, se kterou jaksi začnou být stejné problémy jako už kdysi dříve s někým jiným?
Lidé k sobě necítí přitažlivost bezdůvodně a neexistuje nic takového, jako se oženit s nesprávnou osobou nebo navázat vztah s nesprávnou osobou. Je to vždy přesně ten pravý partner, který nás může naučit to, co se v dané době naučit potřebujeme.
S touhle myšlenkou je nesmírně těžké se smířit, protože někde v koutku duše všichni doufáme, že třeba někdo mávne kouzelným proutkem nebo nám prozradí tajné zaklínadlo a budeme mít ve vztahu k druhým úspěch.
Jakmile se naopak dokážeme vyrovnat s myšlenkou, že žádný vztah nevzniká bez příčiny, jsme na správné cestě."

Klíčem k úspěchu je porozumění jak svému partnerovi, tak sobě.

Tajemství čísel v datumu narození jsou až překvapivě přesné.
Kvalita čísla nebo skupiny čísel v datu narození vytváří neviditelnou sílu či vibraci, podobnou neviditelnému elektrickému náboji. Vlastní vibrace vidět nemůžeme, ale můžeme sledovat jejich projevy.Když například rozsvítíme lampu, nemůžeme vidět elektrický proud, ale svítící lampa vám dává důkaz, že tento proud existuje. Právě tak nemůžeme vidět vibrační sílu vytvářenou čísly v datumu narození, ale postřehneme její projevy v povahových rysech člověka.
Numerologie znamená zkoumání data narození určitého člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho osoby.
Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách, o tom, jak je nejlépe zvládnout a využít.
Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme se dostali právě s ohledem na svoji životní pouť.

Srovnání čísel v datumu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.
Schopnost nebo neschopnost nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Vypracování dětské numerologie je pomůckou pro rodiče. Tam zjistí možnosti a nadání svých dětí a již od útlého věku mohou pomoci rozvíjet jejich talent.

Numerologická mřížka

Čísla řeknou vše..

Numerologická mřížka( čtverec rozdělený do devíti polí, kde každé pole má své identické číslo ) je základní pomůckou při numerologickém rozboru. V podstatě jde o přehledné grafické znázornění všech číslic, které se objevují v datu našeho narození. Numerologie se vyvíjela po několik tisíc let, což předurčilo zapisování čísel data narození do mřížky přesně určeným způsobem. Základní zapsání číslic do mřížky:

Při analyzování osoby z její numerologické mřížky sledujeme význam čísel obsažených v mřížce, četnost výskytu jednotlivých čísel, zda jsou některá čísla od ostatních izolávana, zda některá čísla chybí, a zda se vyskytují tzv. číselné roviny. Číselná rovina nastane, když jsou v mřížce vedle sebe tři různé číslice v jednom řádku, sloupci nebo úhlopříčce, nebo naopak se vedle sebe vyskytnou tři prázdná pole – v řádku, sloupci nebo úhlopříčce. Pak se jedná buď o plnou rovinu( zastoupení všech čísel dané roviny), nebo prázdnou číselnou rovinu( daná rovina neobsahuje žádné číslo ). Každá číselná rovina má speciální význam a může dodat osobě speciální schopnosti, potenciál nebo naopak výzvy.

U mřížek bez rovin hodnotíme pouze čísla..

Je také možné, že daná osoba nemusí mít žadnou rovinu, tedy ani plnou rovinu, ani prázdnou rovinu - potom tedy hodnotíme pouze daná čísla..

Kruh poznání

Co je kruh poznání?

Je to šest energií, které bychom měli během života aktivovat. Říká se tomu také energetické srdce, nebo také šest ctností srdce. Není místo, kam bychom se před těmito energiemi mohli schovat, nebo způsob, jak jim zabránit.
Čeká nás vyšší řád inteligence naší vlastní přirozenosti, který se neustále tlačí do pole Země. Lidstvo se musí energeticky rozmotat, aby nalezlo svůj přirozený účel, nejen na Zemi, ale i ve hvězdách.

Co potřebujeme, je:

O d p u s t i t  křivdu.
P o c h o p i t
, proč v našem světě existuje.
Procítit  V d ě č n o s t  za moudrost, kterou z ní můžeme vytěžit.
Vyjádřit  S o u c i t  těm, kteří jsou chyceni v jejich sítích.
Být  P o k o r n í  ve svém pochopení, že souzení nám nenáleží.
Vyjádřit  S r d n a t o s t, abychom citlivě sdíleli naše pochopení směrem k vůdčím činitelům křivdy, nepochopení a fanatismus ve všech jeho formách.

Ukázka obrázků:

Mandala 1 Mandala 1


Tři typy mandal - šest ctností srdce

Do středu mandaly si můžete dát foto pro energetické působení na určitou osobu. Pro dítě, partnera, manžela, manželku, oblíbené zvířátko( například veverku )..

Mandalu je možno použít v jakékoli velikosti, současně i s jednoduchou příručkou..

Cesta ke zdraví

Zdraví z přírody

Pokud naše základní složky TĚLO - DUŠE - DUCH žijí v harmonii, člověk jako celek je zdravý, vyrovnaný a dovede čelit všem životním nesnázím.
U člověka, jehož tělo, duše a duch nejsou v harmonii, dochází k náhlým životním problémům, které nedovede zvládat. Ani si je nedovede vysvětlit, nezná sám sebe, své hodnoty. Neustále se podceňuje a nevěří si. Navenek se tváří sebejistě, ale uvnitř je jeho duše rozpolcená.

Jak z toho ven? Existuje mnoho cest, jedna se nabízí, je to firma ENERGY.Vznikla v roce 1995 jako výhradně česká společnost. Prostřednictvím svých kvalitních výrobků se stala průkopníkem alternativní medicíny nejen u nás, ale i jinde ve světě. Forma je založena na celostním přístupu k člověku a chápe tělo i mysl jako jednu součást.
Vysoce účinné bioinformační přípravky působí na lidský organismus současně v několika úrovních. Dochází zde k ovlivnění přímo přes meridiánové propojení. Harmonizují osobnost člověka a regenerují hned několik oblastí současně.
Počátky disharmonie a nemoci začínají vždy u energetiky těla. Bez dostatečného množství energie také nic nejezdí, nic nefunguje.

PŘÍKLADY:
Mezi játry, které jsou párovým orgánem žlučníku, existuje spojitost.
Pokud má někdo problémy se žlučníkem, měl by se nejprve zabývat játry. Platí to i naopak. Při problémech s ledvinami je rovněž dobré zaměřit pozornost na játra.
Játra a ledviny tvoří v těle jakousi baterii, kdy játra představují pól + a ledviny pól - . Kromě toho jsou tyto dva orgány základními pilíři detoxikace organismu.
Při poškození jater zvyšují ledviny svůj výkon, protože detoxikace musí být zachována, aby se tělo nezahltilo škodlivými zplodinami. Vztah platí i opačně.
Další vztah je mezi prsy a vaječníky. Propojení funguje do kříže, kdy se nedostatečná funkce vaječníků může projevit zvětšenými uzlinami v prsech.
Důležitý vztah existuje i mezi pohlavními orgány a psychikou, kdy se veškeré problémy v pohlavní sféře negativně promítají do psychiky člověka.
Pokud chcete mít čistou pleť a celkově dobře vypadat, může klasická kosmetika posloužit jako doplněk péče, ovšem příčina úspěchu v tomto směru je uvnitř těla a spočívá zejména v dobré činnosti jater a ledvin.

V naší poradně v Nymburce provádíme energetickou diagnostiku přístrojem SUPERTRONIC. Ten odhalí funkční potíže v určitém orgánu a dokáže vytestovat vhodné preparáty pro určitou disharmonii.

Sami máme letité zkušenosti jak vlastní, tak i u klientů, kteří přípravky užívají.
Máme i nabídku pro naše zvířecí mazlíčky, kterým předáváme i tu naši disharmonii a pak se divíme, proč jsou nemocní, když je máme tak rádi a dobře se o ně staráme. To, co vyzařujeme, to působí i na naše okolí a opačně. Proč si myslíte, že jsou nemocné děti? Proč zlobí? Nejdříve bychom se měli zamýšlet sami nad sebou, jsme-li spokojeni, jaké jsou naše priority, co nás baví, dá-li se něco změnit. Hlavně nesedět, nenadávat a nesvádět vinu na ty druhé, jen je to o tom " být či nebýt ".


"Za základ zdravého života lze považovat vnitřní klid, vyrovnanost, střídmost, mírumilovnost a v pravý čas a na pravém místě dobrou mysl."

Ukázka s jednotlivými prvky a účinky:  , anebo ukázkové 


Dalším pomocníkem na naší cestě zdraví jsou ZELENÉ POTRAVINY. Získávají v poslední době na oblibě a není se čemu divit. Potraviny, které se dostávají na náš stůl, jsou ve většině případů nějakým způsobem chemicky ošetřeny nebo s nimi v průběhu výroby či zpracování bylo nakládáno takovým způsobem, že došlo k výraznému poklesu obsahu nutričně a biologicky cenných látek.
Všechny tepelně zpracované výrobky navíc obsahují menší množství vitamínů a minerálních látek, které ve vyšších teplotách velmi snadno oxidují a znehodnocují se. Na našem talíři pak nacházíme v podstatě jen stíny původních potravin.

Jednou velmi důležitou skupinou přírodních látek, které mají schopnost soustavně a účinně zlepšovat bilanci ve prospěch lidského zdraví, jsou právě zelené potraviny. Opírají se o čistě přírodní substance, jež detoxikují a regenerují organismus a navracejí člověku energii a vitalitu.

Do skupiny zelených potravin patří takové rostlinné produkty, které jsou šetrným způsobem získávány z ekologicky pěstovaných těl rostlin, často v počátečním stádiu jejich vývoje. Díky tomu mají zelené potraviny, mezi něž patří řasy a výhonky, přirozeně vysoký obsah životně důležitých látek spolu s přirozenou informací o růstu a přežití.

Chromoterapie


Veselé barvičky

Je to harmonizace barvami. Byla známá a používaná ve starém Řecku, Egyptě, a nebyla cizí ani starým civilizacím v Indii a Číně. Barvy v přírodě byly považovány za božskou sílu, kosmickou životadárnou energii, nenahraditelnou při udržování rovnováhy v živých organismech, což bylo považováno za synonymum zdraví.

Kdo z vás neviděl sedmibarevnou duhu a nebyl tímto pestrobarevným jevem okouzlen? Barvy duhy jsou vlastně barvy 7-mi čaker.

Existuje proces, který je běžně známý, během něhož podráždění oka barvou vyvolá odezvu v jiném orgánu, ačkoliv ten drážděn nebyl. Tento jev je  podobný například u hudby. Při vysokých tónech je sice podrážděno naše ucho, ale začnou nám zároveň trnout zuby. Z toho vyplývá, že jakékoliv podráždění oka barvou určité vlnové délky, může působit na náš zrak, ale zároveň na určitý odpovídající orgán v těle.

                                                            


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Červená, první barva duhy

První barva duhy

Symbol chuti do života, je výrazem emocí a lásky k smyslovému životu, zážitkům, zdolávání nesnází a dobyvačnosti. Ve zvětšené míře působí na nervový systém dráždivě a může vyvolat u choleriků nebo u lidí trpících nervovými chorobami, agresivitu a i záchvat zuřivosti.

Odmítnutí ohnivě červené může být vysvětleno erotickým zklamáním a neukojenou smyslnou touhou. Kdo červenou miluje, pociťuje její zářivé teplo jako pozitivní a stimulující a cítí se jím posilněn, motivován a jaksi povznesen.
Červená vyjadřuje silnou vůli. Milovníci této barvy jsou aktivní. Ukazují odvahu k boji a výdrž.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Oranžová, druhá barva duhy


Druhá barva duhy

Je symbolem veselí, optimismu a radosti ze života. Je to teplá, pozitivní energie, která velmi pomáhá proti depresím, pesimismu, nespokojenosti, pocitům nechuti.
Zvětšuje pocit živosti, ctižádostivost, chuť k aktivitám a dopomáhá k odvaze a síle.
Je také označována jako barva mladistvosti a zdraví. Obsahuje mocné, povzbuzující vlastnosti, ale i vřelé city, něžnou lásku. Oranžová signalizuje optimistickou chuť do života, citové teplo a otevřenost k bližním. Pomáhá překonat citové výbuchy, uvést emoce na správnou kolej a dosáhnout nad sebou kontrolu. Kdo tuto barvu striktně odmítá, má často pocit, že mu není rozuměno a že se s ním dosud špatně nakládá. Takový člověk má také potíže s navazováním kontaktů, nebo má zábrany, což může být způsobeno duševní sklíčeností, nebo pocity méněcennosti.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Žlutá, třetí barva duhy

Třetí barva duhy

Působí jasně, povzbudivě, zahřívá a rozveseluje.
Je to symbol moudrosti, vysoké inteligence a myšlení. Působí povzbudivě na nervy a ztělesňuje pocit svobodného nezatíženého vývoje, uvolnění a osvobození. Působí positivně na paměť. Je to barva spokojenosti, kreativity a představivosti a je působivým prostředkem proti špatné náladě, nechuti, skleslosti. Zastupuje radost, veselí a chuť do života.
Milovníci žluté neustále hledají, čím by rozšířili svůj horizont, hledají stále něco nového, milují volné vztahy, pocit nezávaznosti. Tito lidé vystupují skromně a mile. Jsou velmi velkorysí a upřímní, jsou všestranně nadaní a prakticky založení. Tito lidé mají také duchovní schopnost a nadání, až ke genialitě, přičemž se myšlení může i rozštěpit, nemá-li člověk dostatek stability a disciplíny. Žluté typy mají také tu zvláštnost, že od druhých stále něco očekávají. Jestliže jsou ve svém očekávání zklamáni, prožívají stav mysli, který se lidově nazývá „žlutý závistí".
Lidé, kte
ří žlutou striktně odmítají, jsou nepřející a závistiví, ale nebojí to vůbec na sobě znát, drží to v sobě. Také mohou mít komunikační potíže, city a přání nechávají hluboko uvnitř, potlačují je a ignorují. Žlutá oživuje ducha a má působivý účinek na solar plexus.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Zelená, čtvrtá barva duhy

Čtvrtá barva duhy

Symbolizuje růst, hojnost, nový začátek a rozvoj. Pohled do zelena uklidňuje nervy, oživuje oči, posiluje smysly a dává pocit klidu a zotavení. Působí osvěživě a vyrovnaně, signalizuje zotavení, uzdravení, obnovení, regeneraci a dobrý zdravotní pocit.
Tato barva vzbuzuje důvěru a tím i pevné životní hodnoty a zásady.
Milovníci této barvy mají většinou tuhý temperament velkou vytrvalost spojenou s velkou výdrží a velkou cílevědomostí, od kterých se nebojí jen tak lehce odvést.
Silná vůle, zvýšená schopnost výkonu, pružnost.
Lidem, kterým schází vnitřní stabilita zelené, mají potřebu uplatnění moci a velikosti. Zelená pomáhá na uklidnění cholerikům a nervózním lidem.
Zelená je označována také barvou srdce, vyrovnanosti, harmonie, míru, bratrství a naděje a tím je velmi důležitou barevnou energií.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Modrá, pátá barva duhy

Pátá barva duhy

Všeobecný význam pro tuto barvu je klid, mír, uvolnění a vyváženost. Modrá uklidňuje, zjemňuje, ochlazuje, uschopňuje vnímání. Je to také barva touhy odevzdanosti, víry. Lidé, kteří mají rádi modrou, mají většinou vyrovnaný charakter a jsou schopni se přizpůsobit, jsou sensitivní a věrní. Vyhýbají se zbytečným nesrovnalostem a hádkám. Jdou raději z cesty, protože jsou mírumilovní a zdrženliví.
Modrá symbolizuje důstojný klid, samostatnost, plnění povinností a úctu k zákonu a pořádku.
Striktní odmítání této barvy ukazuje na depresivní odmítavý postoj, s kterým je většinou spojeno velké zklamání( bolestná ztráta, náhlé rozloučení, nedostatečné naplnění partnerského vztahu, duševní osamělost ).
Stává se cennou pomocí, pro stresové a neklidné lidi, po kterých je požadováno víc, než unesou.
Neklidné a roztržité děti by měly dělat úkoly pod modrým světlem.
Modrá vyvolává pocit klidu, harmonie a bezpečí; poskytuje tím uvolnění a spokojenost.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Indigo, šestá barva duhy

Šestá barva duhy

Symbol mystických hranic a spirituálních sil.
Zastupuje dokonalou neporušenost, dokonalé zdraví v pravém slova smyslu, univerzální vědomí, vyrovnanost, důstojný klid, mírumilovnost.
Indigo představuje sloučením ostatních šesti barev: Červená, žlutá, oranžová, zelená, modrá, fialová.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Fialová, sedmá barva duhy

Sedmá barva duhy

Filaová symbolizuje změnu, překročení a přenesení jinam. Je to barva inspirace, mystiky, magie a kouzla. ve fialové se sjednocují dva protiklady; modrý klid a červená pohonná síla. Milovníci této barvy jsou velmi senzitivní, obráceni do sebe a vyhledávají samotu. Vědci zjistili, že fialová je oblíbená u dětí.

Lidé, kteří fialovou odmítají, jsou často zatíženi silnými depresemi a náladovostí. Obliba k této barvě vurůstá s přibývajícím věkěm, z čehož se dá soudit na zkušenost a zralost spojenou s porozuměním.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Růžová

Růžová

Obsahuje jemnější kvality červené a je označována jako barva srdce. Symbolizuje lásku, náklonnost, a oddanost v srdeční úrovni; barva něhy, jemnosti.
Silná obliba růžové zdůrazňuje větší potřebu lásky a ochrany. Oblíbenci této bary mohou být požitkáři, kteří se vrhají s rozkoší do všeho, co jim dělá radost a povyražení.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Hnědá

Hnědá

Odpovídá potřebě bezpečí, tepla a útulnosti, spojené s touhou po jednoduchém, klidném, a s přírodou spjatém životě. Dává pocit zakořenění, je to barva země.
Lidé, kteří milují hnědou, stojí pevně na zemi, jsou spořiví a spjati s domovem. Nehledají změny životních okolností a nejraději by vše nechali tak, jak to je.
Nadměrná touha po hnědé ukazuje někdy na konfliktní situace a vnitřní napětí.
Hnědá také symbolizuje vůli k pokání, k podřízení a odříkání.
Všeobecně se na hnědou pohlíží jako na barvu mateřské péče, na barvu mocnou jako Země, ale vždy zdrženlivou, nevtíravou.

Kdo hnědou odmítá, dává najevo, že je přesycen určitými svazky, nátlaky a omezováním, a že se z nich chce vysvobodit; tvrdost, netolerance a nepoddajnost mu dávají zabrat a škodí jeho životním pocitům.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Tyrkys

Tyrkys

Pokládá se za barvu sebeznázornění, podporující sebevědomí a podněcující fantazii a spontánnost. Ale je to i barva přátelských citů, sympatie a pospolitosti. Lidé, kteří mají tuto barvu v oblibě, často ztělesňují hravý a náladový charakter a jsou i sobečtí a svévolní a ukazují výraznou touhu po uznání a obdivu.
Někdy mají v hrudi dvě duše. Unikají realitě a raději utíkají do klamného světa fantazie. Velmi často se mezi nimi najdou vynálezci, umělci a neobyčejně kreativní lidé, kteří oplývají humorem.
Kdo tuto barvu odmítá, zdůrazňuje, z psychologického hlediska, že je mu zatěžko hledat své pravé já a že má potíže pro sebenalezení a seberealizaci. Tento člověk chce vysvobodit z napětí a tlaku, které ho zatěžují, ale přitom moc myslí na zachování vnějšího zdání a nechce přiznat své slabiny.
Tyrkys je velmi nápomocná barva pro člověka, který je nesmělý nebo zdrženlivý, který trpí potížemi při seznamování, nebo pro člověka, který chce touto barvou posílit, musí-li vystoupit na veřejnosti.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Zlatá

Zlatá

Dává pocit hojnosti, lásky a nadbytku. Je to barva správného, pravého středu, barva universální lásky a nejvyšších hodnot, a zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost.
Zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a žádoucí.
Zboží zabalené ve zlatě sugeruje vyšší hodnotu a současně tím ospravedlňuje vyšší cenu. Zlatá transformuje poznání v pochopení, pomáhá při zvládnutí duševních nejistot, podporuje ducha, a na cestě k univerzální moudrosti.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Stříbrná

Stříbrná

Je to barva plná ideálů, ale současně nepraktičnost k uskutečnění těchto ideálů.

Barva snů, ale ne činů.

Když se ale získá motivace a současně myšlenka, může se dosáhnout značného pokroku.

 


Popis jednotlivých barev:
ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ INDIGO FIALOVÁ RŮŽOVÁ HNĚDÁ TYRKYS ZLATÁ STŘÍBRNÁ

Mandala jména

Mandalky podle jména, data narození..

Síla jména a její vliv na jedince

Jste rádi za svoje křestní jméno které si tímto životem nesete?
Všechno souvisí se vším, i vaše jméno souvisí s vaším charakterem, spokojeností a nespokojeností, se životem, se vztahem k okolí, i k sobě.
Každé jméno v sobě nese náboj energie.
Z hlediska numerologie ke každému písmenu přiřazujeme číselnou hodnotu a ke každému číslu barevnou hodnotu, která pak jménu dá určitý charakter.
Na vaše jméno se dá namalovat mandala( kruh ), přes kterou vám bude dodána energie, kterou tolik potřebujete. Velice pozitivní účinek mají mandaly pro děti.

Technika je vedena automatickou kresbou, kdy se nacítíte na určitou osobu, pro kterou malujete. Ruka si sama řídí směr a tvary, a sama vybírá barvy.

Ukázky pro tři jména: 1-Karina, 2-Vladislav, a 3-Zdeněk

Karina

1) Mandala jména - Karina

 Hodnota vibrace jména je pod číslem 9.
 Devítka - vnitřní misionář, idealista, který dosáhne slávy a úspěchu. Energie jména přináší idealismus v práci, toleranci, trpělivost. Skromnost a opatrnost přináší uznání a slávu. Mívá umělecké nadání, zvláště pro tanec, smysl pro rytmus.
Jméno obsahuje karmické a mistrovské vibrace..

Ukázky pro tři jména: 1-Karina, 2-Vladislav, a 3-ZdeněkVladislav

2) Mandala jména - Vladislav

 Hodnota vibrace jména je pod číslem 3.
 Trojka je energie umělce, který učí sebe a jiné radosti ze života. Je to dobyvatel, chameleon, dokáže se přizpůsobovat okolí. Díky své poctivosti se stává tvůrcem.
Energie tohoto jména dává člověku štěstí, obrovskou představivost, něhu, citlivost, kulturnost a srdečnost. Tato vibrace učí radovat se z každodenního života. Dokáže naslouchat, říkat důležité věci, hovořit o pocitech a emocích.
Jméno obsahuje mistrovské vibrace..

Ukázky pro tři jména: 1-Karina, 2-Vladislav, a 3-ZdeněkZdeněk

3) Mandala jména - Zdeněk

 Hodnota vibrace jména je pod číslem 2.
 Dvojka je energie šedé eminence, silného diplomata. Přizpůsobuje se cizím potřebám. Díky své pokoře se stává partnerem. Dokáže být vynikajícím rádcem, přítelem a pomocníkem. Má velké pochopení a silnou intuici. Mívá dobré přátele. Pomocí své delikátnosti a jednoduchosti buduje toleranci a dovednost pochopit jiné lidi. Žije mimořádně bohatým citovým životem.
Jméno obsahuje karmické a mistrovské vibrace..

Ukázky pro tři jména: 1-Karina, 2-Vladislav, a 3-Zdeněk

Práce s dětmi

Naše děti jsou velmi chytré a je mnohé, čemu se od nich můžeme učit

Začala jsem pracovat s dětmi, udělala jsem pro ně kurz, kde se učily malovat mandalky, také co mají rády a co je trápí, poznávat barvy a jejich význam, a dětem i mne se to velmi líbilo, užily jsme si spousty legrace, a proto se chci dětem věnovat více; naše děti( sama mám dvě vnučky ) jsou velmi vnímavé, mnohdy o mnoho více než my dospělí, a bylo by úžasné, kdyby každé dítě dostalo šanci se projevit, ukázat nám, co si samo myslí, a to třeba i prostřednictvím barviček; protože vše, co se dá říci, se dá i namalovat, ale ne vše, co se dá namalovat, se dá i říci..

OSHO ZEN TAROT

Výklad OSHO ZEN TAROT je o cestě sebeobjevování, která je pro každého naprosto jedinečná. Docela určitě není tradiční v tom smyslu, že by šlo o hru s předvídáním něčeho, ale přesahuje hranice vědomí a nastavuje zrcadlo okamžiku.

OSHO ZEN TAROT na rozdíl od jiných druhů tarotu vychází ze srdce

Bez váhání ukazuje, co se děje tady a teď. Něco jako budíček probouzející odvahu k sobě samému. Smyslem výkladu není očernit se! Je ale dobré o svých chybných postojích vědět a řešit je.

Kontakt

Jak se se mnou spojit

        Miroslava Prekslová

        Tel.: 723 521 865

        E-mail: Mirka264 @ seznam.cz

        Facebook: miroslava.prekslova

 2017 Cesta veverky